Dýhovací lisy

Dýhovací lisyHVP Typ 1
Dýhovací lisy s topnými deskami

 • S elektrickými topnými deskami Elkom®
 • Lisovací teplota do 120°C
HVP Typ 2
Dýhovací lisy s topnými deskami

 • S teplovodním vytápěním
 • Lisovací teplota do 90°C
HVP Typ 3
Dýhovací lisy s topnými deskami

 • S olejovým vytápěním
 • Lisovací teplota do 120°C


HVP Typ 4
Dýhovací lisy s topnými deskami

 • Pro připojení na stávající topný systém
 • Lisovací teplota do 90°C
HVP
Dýhovací lisy s topnými deskami

 • S elektrickými topnými deskami Elkom®
 • S teplovodním vytápěním
 • S olejovým vytápěním
 • Pro připojení na stávající topný systém
 • Lisovací teplota do 120°C / 90° C