tempora F600 60.06L

Olepovačka hran


img

Produktivita, flexibilita a komfort obsluhy

Úhelným kamenem pro vývoj nové koncepce strojů „tempora“ byla skutečnost, že čas je v moderním truhlářském provozu snad vůbec nejdůležitějším zdrojem. Opracování hran by mělo být co nejrychlejší, nejjednodušší a nejúčinnější. Koncepce „tempora“ staví na základních kompetencích – rychlosti, produktivitě, flexibilitě a komfortu obsluhy, které jsou navzájem optimálně sladěny tak, aby bylo dosaženo uvedeného cíle. Konečný výsledek opracování hranovacího materiálu v návinu i pásků se vyznačuje vysokou kvalitou, která splní v každém ohledu náročné požadavky na komplexní opracování hran.

Moderní a optimalizované pracovní jednotky a flexibilní korpus stroje zaručují dokonalou stabilitu i při nejvyšší rychlosti pracovních operací. Uživatelsky přívětivé varianty řídicího systému „x-motion plus" a „m-motion" zaručují absolutní přesnost opakování operací a díky možnosti individuální konfigurace obráběcích programů lze jak při ruční manipulaci, tak i u ovládání prostřednictvím jednotky SmartTouch na zkrátit přípravné časy nejnutnější minimum. 

Model tempora 60.06L je vybaven rožkovací jednotkou s jedním nebo dvěma motory pro opracování dílců o výšce do 60 mm.

Patentovaná jednotka advantEdge přináší do Vaší dílny „neviditelnou spáru“. Olepovačku tran tempora můžete podle vlastních potřeb vybavit rožkovací jednotkou s jedním nebo dvěma motory a dokončovacími jednotkami, pro které jsou k dispozici tři volné pozice. Intuitivní ovládací jednotka SmartTouch s dotykovým monitorem 10” nebo 16” zaručuje maximální komfort obsluhy a vynikající produktivitu.

… stroje prémiové značky FORMAT4 pro nejvyšší požadavky

  • Konstantní vysoký výkon i při intenzivním průmyslovém zatížení
  • Optimalizovaná technická řešení na základě připomínek zákazníků
  • Robustní konstrukce s prémiovými komponenty
  • High-Tech řešení v široké nabídce výbav
  • Nejvyšší přesnost výroby
  • Prémiový komfort obsluhy
  • Design prémiové třídy
  • Kvalita a přesnost z Rakouska
  • Bezkompromisní produktivita
  • Perfektní soubor servisních služeb před, během i po nákupu stroje
  • Financování šité na míru

Detaily

edgeControl: Měření hran a obrobků s využitím technologie Bluetooth

edgeControl: Měření hran a obrobků s využitím technologie BluetoothDíky řídicí jednotce Format-4 edgeControl je nyní obsluha a nastavení olepovaček hran tempora ještě jednodušší a přesnější.

Hodnoty tloušťky hran a tloušťky obrobku, naměřené prostřednictvím bezdrátové měřicí jednotky, se pomocí technologie Bluetooth přenesou s přesností na setinu milimetru do řídicí jednotky stroje smartouch (tloušťka obrobku pouze u modelů e-motion). Řídicí jednotka vyhodnotí naměřené hodnoty a automaticky je roztřídí podle tloušťky obrobku nebo tloušťky hrany. Uživatel pak z paměti obsahující posledních pět naměřených hodnot vybere potřebné hodnoty pro nastavení. Jednotka smartouch potom automaticky nastaví všechny potřebné pracovní jednotky na přesný rozměr.

Jednotka edgeControl eliminuje výrobní ztráty způsobené chybným zadáním nebo měřením nebo také odchylkou tolerance u rozměrů hran.

Vzduchový polštář pro jednoduchou a šetrnou manipulaci s materiálem

Vzduchový polštář pro jednoduchou a šetrnou manipulaci s materiálemJednoduchá a šetrná manipulace velkých obrobků a obrobků s choulostivým povrchem. Motor ventilátoru o výkonu 0,75 kW vytváří přímo u zaváděcího pravítka konstantní vzduchový polštář mezi stolem stroje a zakládaným obrobkem a tím zajišťuje jednoduchý a šetrný přívod obrobku. Robustní konstrukce stroje s pracovní plochou 1050 x 400 mm (přidáním dalšího stolu se vzduchovým polštářem ji lze zvětšit na 2000 x 400 mm) a flexibilní prodloužení výložníku garantují maximální stabilitu při přívodu obrobků.

Přísun hranovacího materiálu

Přísun hranovacího materiáluStroj je určen podle oblasti aplikace pro nalepování hranovacího materiálu v návinu a nákližků o tloušťce do 6 mm na desky o tloušťce do 60 mm.

Řídící jednotka SmartTouch s m-motion

Řídící jednotka SmartTouch s m-motionNová řídící jednotka SmartTouch s dotykovou obrazovkou 10,4” a ovládáním m-motion umožňuje jednoduchý a rychlý výběr pracovních jednotek a monitorování všech funkcí stroje. Ukládání a vyvolávání uživatelských pracovních programů

  • Kontrola motoricky polohovatelných pracovních jednotek
  • Jemné nastavení jednotek na ovládacím panelu s přesností na 1/100 mm
  • Intuitivně ovládané nastavení a přehledné zobrazení jednotek
  • Nastavení parametrů lepidla (EVA nebo PUR)
  • Individuální volba jednotek pro konkrétní zakázku
  • Jemné nastavení parametrů délky olepované hrany
  • Plán údržby, chybová hlášení v nekódovaném textu, počitadlo běžných metrů

  • Řídící jednotka SmartTouch s x-motion PLUS

    Řídící jednotka SmartTouch s x-motion PLUS    Ovládání SmartTouch a připojení k síti redukuje potřebu ručního nastavení na minimum a umožňuje rychlý, jednoduchý a intuitivní výběr a ovládání pracovních jednotek a průběžnou kontrolu všech funkcí stroje přes monitor. Ovládání SmartTouch mimo jiné zahrnuje tyto funkce:

    • neomezená paměťová kapacita pro uživatelsky definované pracovní programy
    • plán údržby, počitadlo běžných metrů
    • velmi jednoduché, přehledné grafické zobrazení pracovních jednotek a funkcí
    • výběr jednotek a přesné jemné doladění motorického řízení polohy jednotek (přesnost nastavení 1/100 mm) z ovládacího panelu
    • nastavení teploty lepidla a automatická redukce teploty lepidla ve režimu stand-by V současné době se dodává s monitory o velikosti 10,4” až 15”

    Předfrézovací jednotka
    Díky tomu je otázka správného styku hranovacího materiálu s olepovaným dílcem jednoznačně vyřešena.

    Předfrézovací jednotka
    Díky tomu je otázka správného styku hranovacího materiálu s olepovaným dílcem jednoznačně vyřešena.    Dva protiběžně pracující a samostatně řízené předfrézovací nástroje s diamantovým spirálovým ostřím zajišťují perfektní opracování styčné plochy materiálu před vlastním nalepením hrany. Použitím této jednotky dosáhnete při olepování laminovaných materiálů naprosto čisté a ostré hrany bez poškození. Předfrézovací jednotka vám zaručí naprostou přesnost rozměru opracovávaných dílců. U modelů e-motion se nastavení úběru materiálu provádí elektromotorickým polohováním.

    Nanášecí jednotka: krátká doba natavení, rychlá příprava na provoz

    Nanášecí jednotka: krátká doba natavení, rychlá příprava na provoz    Zásobník s teflonovým povrchem pro lepidlo PUR nebo EVA má objem 1,5 kilogramu a umožňuje nanést lepidlo na 375 metrů bočních hran desek o tloušťce 19 mm. Krátká doba natavení – jenom 10 minut – garantuje rychlou přípravu jednotky na provoz. Jako volitelná výbava se dodává čisticí škrabka, jejíž integrace do stroje usnadňuje a urychluje proces výměny lepidla.

    Jednotka Format-4 advantEdge vytváří nulovou spáru

    Jednotka Format-4 advantEdge vytváří nulovou spáru    V rámci programu Format-4 byla vyvinuta patentovaná jednotka advantEdge, která umožňuje vytvoření optické „nulové spáry“ při opracování koextrudovaného hranovacího materiálu a materiálu pro navařování laserem. Jednotka pracuje s přiřazováním podle obrobku a lze ji aktivovat resp. deaktivovat přímo z ovládacího panelu. Systém advantEdge umožňuje dosáhnout u deskového a hranovacího materiálu homogenního vzhledu, a to především u vysokého lesku. Barevné sladění hranovacího materiálu s barvou dílce zajišťuje vytvoření nulové spáry a navíc odpadá pracná výměna lepidla u hranovacího materiálu odlišné barvy, což Vám přináší úspory v podobě podstatného zkrácení přípravného času.

    Přítlačná zóna: téměř neviditelné lepicí spáry

    Přítlačná zóna: téměř neviditelné lepicí spáry    Robustní provedení, řízení polohy a motorický pohon prvního přítlačného válečku zajišťují správné namáčknutí hranovacího materiálu na olepovaný dílec. Řízení polohy zabraňuje jak znečištění dílce lepidlem, tak i zvlnění nalepovaného materiálu. Oba následující kónické válečky stlačují spodní i horní spáru. 

    Kapovací jednotka
    Přesné řezy pro každé použití

    Kapovací jednotka
    Přesné řezy pro každé použití    Kapovací jednotka se skládá ze dvou nezávislých pilových agregátů s vysokofrekvenčními motory (12.000 ot/min.). Lineární vedení zajišťuje nejvyšší přesnost. Pilové agregáty jsou náklopné 0°–10°, přestavení se děje dle výbavy buď manuálně či pneumaticky s ovládáním z ovládacího panelu (např. kapování 10° jen vpředu na dílci, jen vzadu nebo vpředu i vzadu).

    Multifunkční frézovací jednotka
    Inovativní přesnost s rychlonastavením.

    Multifunkční frézovací jednotka
    Inovativní přesnost s rychlonastavením.    Multifunkční frézovací jednotka pro frézování rádiusu, úkosu či do roviny obsahuje dvě nezávislé frézovací jednotky s frekvenčními motory (12.000 ot/min.). Lineární vedení zajišťují nejvyšší přesnost při nejnižší náročnosti na údržbu. Konstruktivní optimalizace stavitelných os pro různé tloušťky hranovacího materiálu zaručuje nejrychlejší přestavení. Dle zvolené výbavy lze frézovací jednotku přiřazovat do záběru manuálně či elektromotoricky z ovládacího panelu.

    Rožkovací jednotka
    Produktivita, které se již nikdy nebudete chtít zříci

    Rožkovací jednotka
    Produktivita, které se již nikdy nebudete chtít zříci    Již žádné další následné opracování olepených dílců! Rožkovací jednotka Format-4 zajistí finální začištění olepených dílců (a také softformingových a postformingových dílců) u hranovacího materiálu o tloušťce 0,4–3,0 mm a výšce až 60 mm a při podávací rychlosti 10 m/min. Masivní konstrukce z šedé litiny, lineární vedení a HW frézy s řízeným přiřazením zajišťují dlouhodobou přesnost. Rožkovací jednotka je řízená z ovládacího panelu, samozřejmě s možností volby, který roh má být opracován (jen přední strana, jen zadní strana nebo přední i zadní strana).

    Dvojitá rožkovací jednotka s dvěma motory

    Dvojitá rožkovací jednotka s dvěma motory    Zvlášť v oblasti postformingu a softformingu znamená systém tempora 60.06L s rožkovací jednotkou s dvěma motory skutečnou revoluci v opracování hran. Na obrobku tak lze v rámci jednoho pracovního kroku vytvářet odlišné profily a pracné dokončovací operace dokonce odpadají úplně.

    Profilové cidliny

    Profilové cidliny    Profilové cidliny se postarají o odstranění případných drobných stop po frézovacích nožích frézujících na PVC či ABS hraně příslušný rádius a zajistí tak perfektně hladký povrch. Jemné nastavení se provádí manuálně, vlastní vyřazení cidlin ze záběru se dle zvolené výbavy děje buď manuálně či elektromotoricky z barevného dotykového ovládacího displeje. U modelů e-motion se jemné nastavení úběru materiálu provádí elektromotorickým polohováním ovládaným z 10,4” barevného dotykového displeje.

    Leštící jednotka

    Leštící jednotka    Leštící jednotka se skládá ze dvou na sobě nezávislých elektromotorů s leštícími kotouči z bavlny. Úlohou leštících kotoučů je očistit a vyleštit horní i spodní okraj hrany. Super-finish pro ABS a PVC hrany. Na přání lze vybavit stroj postřikovací jednotkou leštícího roztoku.

    Plošné cidliny - dálkové přestavení polohy

    Plošné cidliny - dálkové přestavení polohy    Pro perfektní finální opracování. Plošné cidliny se šikmým břitem zajišťují dokonalé odstranění případných zbytků lepidla ze spáry - další krok k perfektnímu absolutně hotovému dílci.

    Postřikovací jednotka a postřikovací roztok pro perfektní „finiš“ bez nutnosti následného opracování

    Postřikovací jednotka a postřikovací roztok pro perfektní „finiš“ bez nutnosti následného opracování    Díky řízené činnosti postřikovacích trysek je zaručena nízká spotřeba separačních roztoků při aplikaci PUR lepidel, antistatických a kluzných roztoků při nalepování na poškrábání náchylných materiálů a rovněž tak čistících a leštících roztoků zajišťujících perfektní výsledek.

    Infračervená topná lampa
    pro lepší přilnavost hran na studených dílcích

    Infračervená topná lampa
    pro lepší přilnavost hran na studených dílcích    Dálkově ovládaná, výkonná, infračervená křemíková výbojka prohřívá následně olepenou plochu těsně před nanášecí jednotkou a zajišťuje tak s maximální jistotou přilnavost hranovacího materiálu speciálně u chladných dílců.

    Výbava „Nesting“

    Výbava „Nesting“    Výbava 'Nesting' umožňuje olepovat jak nepravoúhlé dílce, tak i dílce s již vyvrtanými otvory pro panty.

    Přítlačná lišta

    Přítlačná lišta    Přítlačná lišta se polohuje u obou nabízených modelů (m-motion a x-motion PLUS) ruční klikou. Pozici přítlačného trámce lze přesně odečíst na digitálním číselníku. 

    Vstupní pravítko

    Vstupní pravítko    Plynulé nastavení velikosti třísky u předfrézovací jednotky. U obou variant výbavy lze provádět nastavení ručně pomocí nastavovacího číselníku. Velikost třísky lze plynule zvolit v rozsahu od 0 do 2 mm. 

    puReady – ukládací box s dusíkovou náplní pro nanášecí jednotku PUR lepidla

    puReady – ukládací box s dusíkovou náplní pro nanášecí jednotku PUR lepidla    Ukládací box s dusíkovou náplní Vám usnadní a zjednoduší práci s PUR lepidlem. Budete moci zůstat naprosto klidní během doby přerušení výroby nebo při výměně lepidla z důvodu barvy či typu. Díky puReady zůstává Vaše, v dusíku uložené lepidlo dlouhodobě čerstvé a použitelné a Vy můžete pružně reagovat na požadavky výroby a současně máte i usnadněné čistění vlastního zásobníku lepidla.

    • zpomalení reakčního procesu v PUR lepidle a díky tomu prodloužení doby zpracovatelnosti
    • zjednodušení a zrychlení čistícího procesu
    • vyšší flexibilita při použití PUR lepidel různé barvy či typu
    • možnost uskladnit dva zásobníky lepidla
    • jednoduchá obsluha a přehledná kontrolní hlášení
    • mobilní a místo šetřící, bez nutnosti připojení el. energie a tlakového vzduchu
    • kompaktibilní se všemi zásobníky lepidla olepovaček tempora F600/F800

    Ušetřete dvojnásobek místa!

    Ušetřete dvojnásobek místa!    Format-4 storEdge nabízí prostor pro uložení hran, nahrazuje talířovou podpěru pro vaši olepovačku hran a dá se kdykoli rychle odsunout stranou.

    Format-4 storEdge

    Format-4 storEdge    Praktické zařízení na uložení hran storEdge lze také doplnit o talířovou podpěru.

    Format-4 storEdge s talířový zásobník hranovacího materiálu

    Format-4 storEdge s talířový zásobník hranovacího materiálu    Nejdůležitější hrany vždy po ruce a rychle uložené. – Jako volitelnou výbavu dodáváme talířovou podpěru pro průběžný přísun hranovacího materiálu k olepovačce hran.

    Video

    Katalogy zdarma

    Zde můžete listovat v katalogu online, stáhnout si jej jako pdf nebo si vyžádat jeho zaslání zdarma.